ثبت اضطراری تنها راه حفاظت از خانه مشروطه گرگان

به گزارش مجله فناوری، خبرنگاران، گروه استان ها- زهرا بهرامی: حدود یک ماه پیش بود که تخریب عمارت وزیری معروف به خانه مشروطه گرگان در محله تاریخی دربنو کلید خورد. تخریبی که سرنخ تحقیقاتش به آذرماه سال 89 می رسید.

ثبت اضطراری تنها راه حفاظت از خانه مشروطه گرگان

جهت دریافت خدمات قیمت آلاچیق سیمانی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

درواقع شهرداری گرگان بر مبنای آخرین اعلام نظر معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در آذرماه 6 سال پیش، مجوز تخریب سقف این بنای تاریخی متعلق به دوره قاجار را برای مالک صادر کرد.

هرچند یک ماه قبل با حضور نیروهای یگان حفاظت و فعالان و حامیان بافت تاریخی جلوی این تخریب گرفته شد اما در روزهای اخیر شهرداری داربست هایی که برای جلوگیری از تخریب بیشتر ساختمان و خسارت به عابران نصب شده بودند را جمع آوری کرد و بخش اعظم دیوارهای حیاط وزیری فروریخته است.

شهرداری دست از سرخانه های تاریخی برنمی دارد

یکی از ساکنان محله تاریخی دربنو که خود شاهد تخریب آثار بسیار زیادی در بافت تاریخی گرگان بوده، به مجله فناوری گفت: هم اکنون از بافت تاریخی گرگان، تنها یک نام و چند تک بنا باقی مانده و آن هم هرروز در سایه بی تدبیری مسئولان و متولیان تخریب می گردد.

رضا بنی کریمی افزود: تا چندی قبل بعضی از مالکان با دست خود تیشه به ریشه بناهای تاریخی گرگان می زنند اما در ماه های اخیر باب جدیدی از تخریب در مرکز استان بازشده و هم اکنون شهرداری دست از سرخانه های تاریخی گرگان برنمی دارد.

وی که از فعالان اجتماعی شهر گرگان است، با بیان این که شورای شهر چند سال پیش مصوب نموده شهرداری سالی یک خانه تاریخی را خریداری کند، ادامه داد: در ماه های اخیر شهرداری منطقه دو گرگان، تقاضاهای تغییر کاربری و تخریب بناهای تاریخی گرگان که بیش از یک دهه از آن می گذرد، از بایگانی خارج نموده و به جریان انداخته است.

وی افزود: مالک خانه وزیری بیش از 14 سال است که تقاضای تخریب و تغییر کاربری این بنا را داشت اما چگونه است به یک باره این مجوز به وی داده می گردد.

بنی کریمی که یکی از مغازه داران قدیمی محله دربنو هم هست، بیان نمود: بیش از دو دهه است که هرروز شاهد بی توجهی به این بنای تاریخی هستم اما تخریب این بنا، به واقع فروریختن تاریخ و هویت فرهنگی و تاریخی گرگان است که ساکنان این محل و متولیان به سادگی از کنار آن می گذرند.

وی توضیح داد: تکه تکه شدن منبر تاریخی، دزدیده شدن ستون های سرخداری، به سرقت رفتن گره های چینی عمارت وزیری تنها بخشی از اتفاقات اتفاق افتاده در امسال است اما عجیب اینجاست که شهرداری دو روز قبل داربست ها را جمع آوری و بخشی از دیوار را تخریب کرد.

به گفته وی، به نظر می رسد این روزها میراث فرهنگی گلستان، سکوت را بر مقابله با شهرداری و مالکان ترجیح داده است و در سایه سکوت متولیان و شهفرایند تک بناهای تاریخی گرگان نیز در حال فروریختن است.

هیچ اهرم قانونی بازدارنده نداریم

گرچه شهفرایندان و فعلان اجتماعی و فرهنگی گرگان به سکوت میراث فرهنگی در برابر تخریب بناهای تاریخی گرگان اعتراض دارند، اما کارشناس مسئول بناها و بافت تاریخی گرگان این موضوع را این موضوع را رد کرد و به مجله فناوری گفت: تا زمانی که خانه های تاریخی و ارزشمند گرگان ثبت ملی نگردد هیچ اهرم قانونی بازدارنده برای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وجود ندارد.

جاوید ایمانیان تأکید کرد: ثبت ملی و مشخص حریم تنها راهکار و نجات تک بناهای تاریخی گرگان و استان است و تا زمانی که توسعه شهری و کسری بودجه در سازمان وجود دارد، میراث فرهنگی به تنهایی قادر به حفاظت از بناها نخواهد بود.

وی افزود: با این نگاه جدید در مدیریت شهری گرگان تا دو سال آینده دیگر تک بناهای تاریخی نیز وجود ندارد و برج های چندین طبقه جای تک بناهای ارزشمند را در دل بافت تاریخی گرگان می گیرند.

این دکترای مرمت بناهای تاریخی با تأکید مجدد بر اینکه میراث فرهنگی به تنهایی قادر به حفاظت از بناهای تاریخی نیست، متذکر شد: باید با آموزش و فرهنگ سازی، مردم و تشکل های غیردولتی را در این حوزه فعال کنیم تا نگهداری از بافت های تاریخی به حساسیت همگانی مانند محیط زیست تبدیل گردد.

وی با یادآوری اینکه در سال های گذشته میراث فرهنگی به دنبال ثبت بناهای تاریخی نبوده، توضیح داد: هم اکنون کار جدیدی را شروع نموده و تکمیل پفراینده ثبتی بناهای تاریخی به عنوان پروژه های دانشجویی در حال اجرا و تا به امروز 15 بنای تاریخی استان موردمطالعه قرارگرفته است.

ایمانیان همچنین اظهار کرد: در هیچ کجای جهان یک سازمان به تنهایی متولی حفاظت از بناهای تاریخی نیست بلکه بخشی از اعتبارات و درآمدهای کلیه دستگاه های اجرایی در اختیار شهرداری ها برای مرمت قرار می گیرد.

شهرداری تخریب کننده بناهای تاریخی

وی ادامه داد: حال در کشور و استان ما نه تنها شهرداری قدمی برای مرمت و حفاظت بناهای تاریخی برنمی دارد بلکه باسیاست های نادرست شهرداری عهده دار تخریب بناهای تاریخی می گردد.

کارشناس مسئول بناها و بافت تاریخی گرگان افزود: هم اکنون اعتبار میراث 15 استان متوسط کشور مانند گلستان و مازندران به اندازه اعتبارات مورجهانز ساخت یک سد در کشور نیست.

وی متذکر شد: در چنین شرایطی وقتی میراث به عنوان متولی حفاظت و مرمت آثار و بناهای تاریخی معرفی می گردد و اعتبارات لازم و ابزار آن برای این سازمان تعریف نمی گردد، میراث فرهنگی متهم به قصور و سکوت می گردد.

ایمانیان توضیح داد: حفاظت از بناهای تاریخی گلستان احتیاجمند یک مشارکت همگانی و عزم ملی است و استاندار به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان با حساسیت بیشتری دیگر دستگاه های اجرایی را درگیر حفاظت از بافت تاریخی گرگان کند.

وی به نقش مؤثر و بازدارنده انجمن حامیان بافت تاریخی گرگان در سال های اخیر اشاره نمود و یادآور شد: اگر مردم با حساسیت بیشتر ورود پیدا می کردند بناهای تاریخی گرگان یک به یک تخریب نمی شد.

ثبت اضطراری تنها راه نجات عمارت وزیری

همانطور که تاکید شد تشکل های مردمی و حساس شدن مسئولان و شهفرایندان در حفاظت و ممانعت از تخریب بناهای تاریخی گرگان تاثیر زیادی در حفاظت از بافت تاریخی دارد. اما نباید فراموش کرد ثبت بناهای با ارزش نیز راهکار دیگری است که میراث فرهنگی مورد توجه قرار دهد. موضوعی که در خانه وزیری که رو به تخریب است بیش از پیش احتیاج می گردد.

یک کارشناس مرمت ابنیه و بناهای تاریخی ثبت اضطراری و لغو مجوز تخریب بناهای تاریخی را تنها راه نجات خانه تاریخی وزیری دانسته و دراین باره به مجله فناوری گفت: خانه مشروطه شهر استرآباد هم اکنون در حال تخریب شدن است و با ادامه فرایند موجود در آینده ای نه چندان دور تمام خانه وزیری و حاج قاسمی به طور کامل فرومی ریزد.

محدثه میرحسینی افزود: چندی پیش شهرداری برای برطرف خطر دیوار واقع در معبر خانه وزیری را داربست زده بود که با جمع آوری داربست، دیوار فروریخت و هرروز بر وسعت تخریب آن اضافه نموده می گردد.

وی ادامه داد: اگر میراث فرهنگی قصد حفاظت از این بنای تاریخی را دارد چاره ای جز ثبت اضطراری و لغو مجوز تخریب وجود ندارد.

وی یادآور شد: هرچند میراث فرهنگی استان در ماه های اخیر اقدام به بازدید میدانی و تکمیل پفراینده برای بناهای تاریخی گرگان نموده است اما باید به دنبال ارائه طرحی جامع برای حفاظت و مرمت این بناها باشد.

میرحسینی با تأکید بر اینکه مطلع سازی ارزش بناها، فرهنگ سازی و آموزش نیز راهکار نجات بافت تاریخی و تک بناهاست، متذکر شد: درعین حال که باید در قوانین ثبت میراث ملی تجدیدنظر گردد می بایست زمینه آموزش و فرهنگ سازی و همچنین مطلعی بخشی به مالکان موردتوجه قرار گیرد.

به نظر می رسد این روزها میراث فرهنگی و حامیان و دوستداران بافت های تاریخی تنها کسانی هستند که دغدغه تخریب آثار و بناهای تاریخی گرگان رادارند و مدیریت شهری استان نه تنها مشارکتی در حفاظت و مرمت ندارد بلکه فرایند تخریب تک بناها را در پیش گرفته است.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 22 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: silax.ir شناسه مطلب: 268

به "ثبت اضطراری تنها راه حفاظت از خانه مشروطه گرگان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ثبت اضطراری تنها راه حفاظت از خانه مشروطه گرگان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید