کاراته

طباطبایی در جلسه آنلاین با رئیس فدراسیون جهانی کاراته

به گزارش خبرنگاران، آخرین مرحله از جلسات آنلاین رئیس فدراسیون جهانی کاراته با رؤسای اتحادیه های قاره ای و فدراسیون های ملی در سال 2020 هفته جاری برگزار خواهد شد.

1 دی 1399

طلای نوبرانه مهدیزاده در سرزمین ماتادورها، موتورقهرمان دیر روشن شد

به گزارش خبرنگاران، در ادامه این مسابقات که در شهر مادرید جریان دارد، امیرمهدیزاده در وزن 67- کیلوگرم در مبارزه نهایی برابر عمر عبدالرحمان از ترکیه صاحب پیروزی شد و به نشان طلا دست یافت. وی با فزونی مقابل کامیلو از شیلی، عامریونس از بلژیک، داکاستا از...

27 دی 1398

ملی پوش ایرانی بهترین کاراته کا دنیا شد

سایت فدراسیون جهانی کاراته بهترین های این رشته را خاطرنشان کرد.

20 دی 1398