کاراته

طلای نوبرانه مهدیزاده در سرزمین ماتادورها، موتورقهرمان دیر روشن شد

به گزارش خبرنگاران، در ادامه این مسابقات که در شهر مادرید جریان دارد، امیرمهدیزاده در وزن 67- کیلوگرم در مبارزه نهایی برابر عمر عبدالرحمان از ترکیه صاحب پیروزی شد و به نشان طلا دست یافت. وی با فزونی مقابل کامیلو از شیلی، عامریونس از بلژیک، داکاستا از...

27 دی 1398

ملی پوش ایرانی بهترین کاراته کا دنیا شد

سایت فدراسیون جهانی کاراته بهترین های این رشته را خاطرنشان کرد.

20 دی 1398